اشتراک های ویژه تعادل

کاربردی / دو هفته

32 هزارتومان

اشتراک ویژه دو هفته ای تعادل

 • دسترسی نامحدود به تمام محتوای سایت
 • شرکت در وبینارهای تعادل (سمینار آنلاین)
 • شرکت در دوره غیرحضوری مهندسی زمان
 • دسترسی به کانال اختصاصی تلگرام تعادل
 • پشتیبانی اختصاصی کاربران ویژه
 • شرکت در همایش‌ها و سمینارهای موسسه تعادل (تخفیف)
 • ارائه گواهینامه رسمی از اداره کل سازمان فنی و حرفه ای کشور ویژه دوره های ثبت نامی شما
 • دسترسی به پادکست های ویژه تعادل
 • دسترسی به ویدئوهای ویژه تعادل
 • دسترسی به تخفیف های 20 درصدی محصولات
 • دسترسی به تمامی محصولات رایگان
 • بعلاوه 10 روز اعتبار رایگان برای شما
تهیه اشتراک

حرفه ای / یک ماه

61 هزارتومان

اشتراک ویژه یک ماهه تعادل + 10 روز رایگان

 • دسترسی نامحدود به تمام محتوای سایت
 • شرکت در وبینارهای تعادل (سمینار آنلاین)
 • شرکت در دوره غیرحضوری مهندسی زمان
 • دسترسی به کانال اختصاصی تلگرام تعادل
 • پشتیبانی اختصاصی کاربران ویژه
 • شرکت در همایش‌ها و سمینارهای موسسه تعادل (تخفیف)
 • ارائه گواهینامه رسمی از اداره کل سازمان فنی و حرفه ای کشور ویژه دوره های ثبت نامی شما
 • دسترسی به پادکست های ویژه تعادل
 • دسترسی به ویدئوهای ویژه تعادل
 • دسترسی به تخفیف های 20 درصدی محصولات
 • دسترسی به تمامی محصولات رایگان
 • بعلاوه 10 روز اعتبار رایگان برای شما
تهیه اشتراک

فوق العاده / دو ماه

119 هزارتومان

اشتراک ویژه دو ماهه تعادل + 10 روز رایگان

 • دسترسی نامحدود به تمام محتوای سایت
 • شرکت در وبینارهای تعادل (سمینار آنلاین)
 • شرکت در دوره غیرحضوری مهندسی زمان
 • دسترسی به کانال اختصاصی تلگرام تعادل
 • پشتیبانی اختصاصی کاربران ویژه
 • شرکت در همایش‌ها و سمینارهای موسسه تعادل (تخفیف)
 • ارائه گواهینامه رسمی از اداره کل سازمان فنی و حرفه ای کشور ویژه دوره های ثبت نامی شما
 • دسترسی به پادکست های ویژه تعادل
 • دسترسی به ویدئوهای ویژه تعادل
 • دسترسی به تخفیف های 20 درصدی محصولات
 • دسترسی به تمامی محصولات رایگان
 • بعلاوه 10 روز اعتبار رایگان برای شما
تهیه اشتراک