کتاب مهندسی زمان

15,000 تومان75,000 تومان

نویسنده: میلاد ابراهیمی
هزینه ارسال: 10.000 تومان
زمان ارسال: در سریعترین زمان ممکن
تعداد صفحات: 176 صفحه

ترفند‌هایی که هیچ‌گاه در مدیریت زمان بیان نشده است!

صاف

این یک محصول با 20 درصد تخفیف برای کاربران ویژه است.

اگر هنوز یکی از کاربران ویژه تعادل نشدید، برای تهیه اشتراک ویژه اینجا کلیک کنید. تخفیف‌های 20 درصدی محصولات بصورت خودکار در سبد خرید کاربران ویژه اعمال می‌شوند.

توضیحات

کتاب مهندسی زمان

دیگر کاری کنید، که در زندگی شمارا فردی خوش‌قول بشناسند!
هر شخص باهوش می‌داند که افراد موفق برای رسیدن به خواسته‌هایشان، از زمانشان به بهترین‌نحو استفاده می‌کنند.
چرا بعضی افراد به راحتی به تمام‌ امورات زندگی‌شان می‌رسند و برعکس، عده زیادی علی‌رغم تلاش‌های فراوان هشت‌ِشان گِروی نُه‌شان است؟

من هم مثل شما، نمی‌توانستم تعادلی میان کار، روابط و استراحتم برقرار کنم.
چندبار در محیط‌کار زمان کم آورده‌اید و آرزو ‌داشتید 4 ساعت بیشتر زمان می‌داشتید؟
در کتاب مهندسی‌زمان به شما نشان خواهم‌داد، چگونه تعادلی پایدار میان کار، روابط و استراحت‌تان برقرار‌سازید.

کتاب “مهندسی زمان” را به خود و آنهایی که دوستشان دارید هدیه بدهید

این کتاب می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند و کاربردی برای کسانی که دوستشان داریم و برایمان مهم است باشد. پیشنهاد می‌کنم عید فطر امسال چند کتاب به عزیزانتان هدیه بدهید و آن‌ها را خوشحال کنید!

چگونه می‌توانم کتاب “مهندسی زمان” را تهیه کنم؟

 • آنلاین و دانلودی: (نسخه الکترونیکی)

اگر دوست دارید بلافاصله بعد از خرید، کتاب را دانلود، مشاهده و مطالعه کنید، هنگام خرید، گزینه نسخه الکترونیکی را انتخاب کنید.
مزیت این روش این است که در سریعترین زمان ممکن به فایل ها دسترسی خواهید داشت. و در آینده نیز در پروفایل خودتان کتابی که تهیه کرده اید در دسترس شماست. هر زمانی می توانید با استفاده از کامپیوتر و یا تلفن همراه، و اندکی تأمل و تفکر، مفاهیمش را در زندگی‌تان نهادینه کنید.
برای دیدن جزییات مشخصات نسخه الکترونیکی، در بخش نوع سفارش کتاب، کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید. 

 • بسته ارسالی: (نسخه چاپی + الکترونیکی)

اگر دوست دارید که کتاب چاپی و فیزیکی را داشته باشید، نسخه چاپی + الکترونیکی را انتخاب کنید، در این صورت یک جلد کتاب برای شما ارسال می شود. شاید جزو کسانی باشید که  عاشق کتاب کاغذی در کتابخانه خود باشید. اگر به این نوع مطالعه کتاب علاقه‌مندید، همین حالا کتابتان را سفارش دهید.
برای دیدن جزییات مشخصات بسته ارسالی، در بخش نوع سفارش کتاب، کتاب چاپی را انتخاب کنید.
شما با این سفارش هم کتاب چاپی را دریافت خواهید کرد، هم نسخه الکترونیکی آن را.

 • بسته ارسالی ویژه: (5 نسخه چاپی + الکترونیکی) با احتساب 50 درصد تخفیف در کتاب!!!

اگر دوست دارید که کتاب چاپی و فیزیکی را داشته باشیدو به عزیزانتان هم هدیه بدهید، 5 نسخه چاپی +الکترونیکی را انتخاب کنید. در این صورت پنج جلد کتاب، با احتساب 50 درصد تخفیف، برای شما ارسال می شود.
برای دیدن جزییات مشخصات بسته ارسالی، در بخش نوع سفارش کتاب، 5 نسخه کتاب چاپی + الکترونیکی را انتخاب کنید.
شما با این سفارش نیز، هم کتاب چاپی را دریافت خواهید کرد، هم نسخه الکترونیکی آن را.
از این بابت آسوده باشید که هیچ ریسکی انجام نمی‌دهید!

 

چه راهی را برایتان پیشنهاد می کنیم؟!

 • می توانید همچنان بی تفاوت باشید و درهمان جایی که هستید بمانید،
 • یا می توانید به مشاوری مراجعه کنید تا چندین راه را برایتان پیشنهاد کند.
 • همچنین می توانید همانند بسیاری از افراد همچنان کتاب‌های مدیریت زمان را مطالعه کنید، که صرفا اطلاعات باشند نه دستورالعمل

تمایز این کتاب نسبت به دیگر کتاب‌های مدیریت زمان، تغییر بنیادی در ضمیر ناخودآگاهتان است و شمارا با دستورالعمل‌هاآشنا می‌سازد، نه صرفا اطلاعات!
همچنین با رویکرد متفاوتی، خلا‌ء‌های مدیریت زمان را بازگو کرده و به آموزش زیرساخت‌های مدیریت زمان می‌پردازد و شما را با علم مهندسی زمان آشنا می‌سازد.
کافیست با مقدمه این کتاب شروع کرده و گام‌به‌گام با استاد میلاد ابراهیمی همراه باشید
با شناختی که در این فصل نسبت به زمان پیدا خواهید کرد، می‌توانید با رویکرد متفاوتی به جهان بنگرید و باورتان نسبت به زمان را شناسایی کنید.
تجارب زندگی و نظرات بسیاری از دوستانی که در همایش‌ها و دوره های من شرکت داشته‌اند، گویای صحت این موضوع بوده است!
با یادگیری مهندسی زمان، از زمان‌تان بیشترین بهره را ببرید.

مهندسی‌زمان به‌‌چه معناست؟

قبل از تهیه کتاب، این کلیپ آموزشی را مشاهده کنید

تفاوت کتاب مهندسی زمان، با سایر کتاب های مدیریت زمان در چیست؟

اگــر درگذشــته شکســت خورده اید هیــچ گاه نبایــد تصــور کنیــد در آینــده نیــز چنیــن خواهــد شــد. آنچــه یک لحظــه قبــل، دیــروز، طــی شــش مــاه گذشــته، مهــم نیســت ً شــانزده ســال پیــش و یــا پنجــاه ســال قبــل روی داده اســت اصــلا و بــدان معنــا نخواهــد بــود کــه در آینــده نیــز همــان اتفاقــات پیــش خواهــد آمــد.
ایــن کتــاب را می تــوان جــان کلام کتاب هایــی دانســت کــه در دهه هــای گذشــته درزمینــه مدیریــت زمــان، عملکــرد برتــر و دســتیابی بــه موفقیــت منتشــر شــده اند. ایــن کتــاب را بایــد بــا جــان آمیخــت، در اکنــون جــاری ســاخت و نتایــج آن را نیــز در مــاوراء زندگــی تجربــه کــرد.

مدرس این محصول آموزشی:

میلاد ابراهیمی

 • نویسنده کتاب مهندسی زمان و تعادل
 • نگارش بیش از 60 مقاله آموزشی
 • عضو رسمی میزبانان کلوپ مدیران
 • تدارک بیش از 15 دوره آموزشی غیرحضوری
 • مربی جوان منتخب کلوپ مدیران در اثرگذاری
 • اجرای بیش از 7000 نفر ساعت سخنرانی و کارگاه آموزشی
 • همکاری در برگزاری بیش از 120 همایش و نشست آموزشی
 • مشاور شماری از موسسات فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان‌های خصوصی
 • آموزش دوره‌های شخصیت‌شناسی و خودشکوفایی در دانشگاه‌هایی همچون آزاد مشهد و اقبال لاهوری و…

 

سوال مهم اینجاست؟

چقدر برای یادگیری دانش، مهارت ها و توانمندی‌های خود هزینه می‌کنید؟؟ آموزش دیدن مهارت ها چقدر ارزش دارد؟ چه ارزشی در مقابل از دست ندادن فرصت ها در زندگی دارد؟ آیا یادگیری مهارت سرمایه گذاری نیست؟ آیا یادگیری مهارت ماندگار نیست؟ برای اینکه این مهارت ها می تواند در کار و زندگی به ما کمک کنند.

مــن در نوشــتن کتابــم، درس هــای زیــادی آموختــم. درس هایــی کــه شــاید خــود آن هــا، بــه نحــوی نوشــتن چندیــن کتــاب اســت. ایــن درس هــا بــه مــن آموختنــد کــه زندگــی ارزشــش را دارد. زندگــی ارزش گام نهــادن بــر پله هــای موفقیــت را دارد. هرچنــد اگــر رســیدن بــه ایــن خواســته دشــوار و غیرممکــن بــه نظــر برســد.
زیبایــی ایــن کتــاب در صریــح بــودن و ســاده بیــان کــردن موضوعــات آن اســت. در ایــن کتــاب ســعی شــده مفاهیــم کاربــردی و عملــی بــه رشــته تحریــر اطلاعــات.ًدرآینــد و بــه نحــوی دســتورالعمل باشــند تــا صرفــا اطلاعات…

البته مطمئن هستم که شما با فراگرفتن مطالب این  کتاب و نتایجی که از مطالعه کتاب می‌گیرید، می‌توانید صدها برابر این مبلغ را به دست آورید.

همه چیز آماده است! و هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است! حالا تصمیم با شماست که حتی دقیقه‌ای را برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت هدر نکنید

توضیحات تکمیلی

نوع سفارش کتاب

, ,

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مهندسی زمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

 • نام فروشگاه: میلاد ابراهیمی
 • فروشنده: میلاد ابراهیمی
 • آدرس:
 • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید